Flexnyt uge 6

del

Læs bl.a. i denne uge om regler ved gyllekørsel, ansøgning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2021 og meget mere..

  • Ansøgningsrunden for bl.a. arealstøtte 2021 åbnede 1. februar
  • Bibehold din økologiautorisation – husk at indberette
  • Conservation Agriculture giver flere insekter i marken
  • Regler ved udbringning af gylle
  • Husk at gylle ikke må udbringes på frossen og snedækket jord
  • Du kan søge tilskud til målrettet kvælstofregulering 2021 fra 1. februar
  • Nye regler for nødslagtning, slagtning af vilde dyr og gårdslagtning
  • Årsmøde for Landbrug & Fødevarer Kvæg

Læs mere i denne uges FlexNyt nr. 6 2021