Flexnyt

del

Læs i denne uge

  • Skal din støtte udbetales til en anden, eller har du fået nyt CVR-nr.?
  •  Du kan indberette gødningsregnskaber nu
  •  Udegående dyr
  •  Hvornår skal efterafgrøderne nedpløjes eller nedmuldes?
  •  Solsikker under danske himmelstrøg
  •  Deltag i møder om vildtskader i marken og bæredygtig vildtforvaltning
  •  Regionale møder – Planteavl 2018

Klik på linket FlexNyt_44_2018 for at læse mere

Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland Landboforening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, VKST, Lemvigegnens Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og LMO.  Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Dorte Marcussen, SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596