Flere slagtninger af køer og kvier i 2021

del

Der blev samlet slagtet 1 pct. flere kreaturer i 2021 end i 2020, men 7 pct. færre end i 2018. Der var flere slagtninger af køer og kvier i 2021 end i 2020, mens slagtningerne af handyr faldt. Samtidig steg eksporten af kvæg i 2021, hvoraf en del var tyrekalve til opfedning i modtagerlandet, skriver Danmarks Statistik. 

Den seneste opgørelse af kvægbestanden 31. december 2021 viste et fald i bestanden af køer på 1,7 pct. og totalt et fald på 1,3 pct. – der var i alt 1,5 mio. stk. kvæg, se Nyt fra Danmarks Statistik 2022:25Kvægbestanden 31. december 2021. Da bestanden af køer falder, må der forventes et fald i dyr til slagtning og eksport i 2022 og 2023.

Læs mere på Danmarks Statistik.