Fleksibel frist for etablering af efterafgrøder

del

Har du eller vil du etablere efterafgrøder efter den 20. august er der en del forholdsregler du skal være opmærksom på, de samme gælder hvis du har ændret på placering af dine efterafgrøder.

Bliver dine efterafgrøder etableret efter den 20. august koster det kvotereduktion og/eller forsinket destruktionsdato. Det er derfor vigtig du kontakter din konsulent så i kan få lavet den korrekte indberetning til styrelsen, det gælder også hvis du har etableret efterafgrøderne på en anden mark end planlagt.  Fristen for indberetning af efterafgrøder og alternativer samt for opgørelsen af kravet for planperioden 2019/2020 er 10. september 2019.

Husk det er ikke muligt at “flytte” de målrettede efterafgrøder (altså dem du får penge for).

Fleksible frister for etablering af efterafgrøder

Pligtige -, husdyr og målrettede efterafgrøder
Ved etablering i perioden 21. august til 7. september 2019 reduceres N-kvoten for planperioden 2019/2020, for at kompensere for efterafgrødernes nedsatte kvælstofreducerende effekt.

Udbragt organisk gødning i planperioden 2017/18 Efterafgrøder sået i perioden Kvote korrektion i planperioden 2019/2020 pr. ha efterafgrøde 
Under 80 kg N/ha 21. august – 24. august 2019
25. august – 28. august 2019
29. august – 7. september 2019
17 kg N
30 kg N
45 kg N
80 kg N eller derover pr. ha 21. august – 24. august 2019
25. august – 28. august 2019
29. august – 7. september 2019
27 kg N
48 kg N
72 kg N

Pligtige og husdyrefterafgrøder samt målrettede efterafgrøder kan, uanset så-tidspunktet, destrueres fra 20. oktober, hvis de ikke også anvendes som MFO-efterafgrøder

MFO-efterafgrøder
Ved etablering i perioden 25. august til 7. september vil destruktionsfristen blive udskudt svarende til etableringstidspunktet, efter EU-reglerne om at destruktion kan ske 8 uger efter etablering. Kvælstofkvoten bliver ikke reduceret.

Sådato Tidligste destruktionsdato
Frem til og med 25. august 20. oktober
26. august 21. oktober
27. august 22. oktober
28. august 23. oktober
29. august 24. oktober
30. august 25. oktober
31. august 26. oktober
1.september 27. oktober
2.september 28. oktober
3.september 29. oktober
4.september 30. oktober
5.september 31. oktober
6.september 1. november
7.september 2. november

 

Anvendes efterafgrøderne både som pligtige og MFO skal kravene for begge typer at efterafgrøder overholdes, og derfor bliver både kvælstofkvoten reduceret og destruktionsfristen udsat ved sen såning.

Alternativer til pligtige- og husdyrefterafgrøder og fleksible frister

Hvis man ikke har fået sået efterafgrøderne senest 20. august, er der forskellige alternative løsninger:

  • Benytte sin bank eller handle efterafgrøder mellem bedrifter
  • At så efterafgrøden senere, og acceptere et træk i kvoten
  • Etablere tidligt sået vintersæd samt acceptere et mindre træk i kvoten i stedet for en sent sået efterafgrøde efterfulgt af vårsæd
  • Helt undlade at så og acceptere et større træk i kvoten