Fem skarpe til den nye chefkonsulent for økonomi

del

Første marts tiltrådte Kim Kuhlmann som chefkonsulent for økonomiafdelingen og afløste Søren Olsen. Vi har stillet chefkonsulenten fem hurtige spørgsmål, så vi bedre kan lære vores nye kollega at kende.

1. Hvorfor valgte du jobbet i Østdansk Landboforening?

Jeg har 23 års erfaring med finansiering og rådgivning af landmænd fra den finansielle verden. Jeg synes derfor, at det var på tide, at jeg prøvede nye udfordringer og meget gerne i rådgivningstjenesten. Jeg brænder for rådgivning, organisationsudvikling og personaleledelse, hvorfor stillingen som chefkonsulent var helt oplagt.

2. Hvilke udfordringer står foreningen overfor?

Antallet af landbrug falder og dermed også kundegrundlaget. Samtidig skal vi sikre et glidende generationsskifte i personalegruppen over de næste 10 år.

3. Hvor ser du muligheder?

Foreningens kompetencer indenfor landbrugsrådgivning på både økonomi og planteavl skal fortsat være meget stærke. Dette skal sikre vores position i et faldende marked med landbrugskunder. Samtidig skal vi meget gerne tiltrække erhvervskunder uden for landbrugsområdet, hvorfor vi skal sørge for, at foreningen også har stærke kompetencer udover landbrug, så vi kan tilbyde en virkeligt god regnskabsservice på dette område. Endvidere skal vi sikre, at foreningen er med på den digitale omstilling som allerede er i gang.

4. Hvad er din baggrund?

Jeg er uddannet agronom i 1997 og begyndte i DLR året efter med ansvar for Sjælland og Fyn. 2005 blev jeg afdelingschef i Alm. Brand Banks landbrugsafdeling. I 2015 landbrugsrådgiver i Sydbank. Jeg har således betydelig erfaring med landbrug, projektledelse, organisationsudvikling samt personaleledelse. Ligeledes betydelig rådgivningserfaring.

5. Hvordan vil du gerne opfattes som leder?

Kompetent, lyttende, inkluderende og empatisk.

Mød Kim Kuhlmann og andre af vores dygtige rådgivere på Årsmødet i Økonomi den 17. marts.