Fald i eksport af økologiske fødevarer

del

Eksporten af økologiske varer faldt 8 pct. fra 3,0 mia. kr. i 2019 til 2,8 mia. kr. i 2020. Importen steg modsat 1 pct. fra 4,8 til 4,9 mia. kr., hvilket dog er en opbremsning af de forrige års vækst. Det var især svigtende salg til det asiatiske marked, der trak eksporten ned. COVID-19 må antages at have påvirket udviklingen i såvel eksport som import, fx pga. transportproblemer.

Fald i eksport til Asien

Asiens andel af eksporten faldt fra 16 pct. i 2019 til 11 pct. i 2020, hvor det især var salget til Indonesien, som svigtede. Indonesien har i særlig grad været ramt af COVID-19 og økonomisk recession i 2020 ifølge Udenrigsministeriets situationsrapport. Faldet i eksporten af økologiske varer skyldes især gruppen andre næringsmidler, som bl.a. udgøres af modermælkserstatning, hvoraf størstedelen går til Asien. Salget af denne varegruppe faldt 37 pct. fra 503 mio.kr. i 2019 til 318 mio. kr. i 2020.

Omvendt steg eksporten af kød og kødvarer 6 pct. til alle lande fra 308 mio. kr. i 2019 til 366 mio. kr. i 2020. Tilsvarende steg eksporten af planter og frø fra 52 mio. kr. til 82 mio. kr. og foderstoffer (undt. umalet korn) fra 32 mio. kr. til 61 mio. kr. De vigtigste eksportlande for alle økologiske varer er Tyskland (44 pct.), Sverige (13 pct.), Nederlandene (6 pct.) og Kina (6 pct.).

Det hjemlige forbrug påvirker grundlæggende udviklingen af import og eksport. Detailomsætningen af økologiske fødevarer steg således 14 pct. fra 2019 til 2020, hvorimod Salg af økologiske varer til foodservice faldt 20 pct. i samme periode.

Læs hele historien på DST.