Fakta om KO-kontrol

del

Landbrugsstyrelsens kontrollører forventer at gennemføre uvarslede KO-kontroller i den kommende tid.

Landbrugsstyrelsen oplyser at KO-kontrollerne er en del af de kontroller, styrelsen skal gennemføre for at kunne udbetale en væsentlig del af de 8,2 mia. kr., der udbetales som landbrugsstøtte. KO-kontrollen er en af de mest omfattende kontroller, som landmanden kan opleve.

Enhedschef for Fysisk Jordbrugskontrol Henrik Vorgaard fortæller om kontrollen:

Fra Landbrugsstyrelsens side gør vi, hvad vi kan for ,at kontrollen skal glide så effektivt og gnidningsfrit som muligt. Det er en omfattende kontrol, og vi er klar over, at det kan virke voldsomt, når vi møder flere personer op på gårdspladsen uanmeldt. Men formålet er at kunne gennemføre kontrollen på så kort tid som muligt for ikke at forstyrre landmanden oftere og længere end højest nødvendigt. Effektive kontroller er med til at sikre, at alle spiller efter samme regler, og at EU har tillid til vores kontrol og dermed vores landmænd, siger han.

De fleste kontroller forløber uden problemer

Selv om kontrollen er omfattende, forløber langt de fleste kontroller heldigvis uden problemer, og de fleste af jer har godt styr på tingene.

Der er ingen tvivl om, at de færreste landmænd ligefrem elsker kontrollen, men de er klar over, at den er nødvendig, hvis de skal have deres landbrugsstøtte. Kodekset kan både være med til at give et bedre kontrolresultat og en bedre oplevelse, når landmænd og kontrollører er enige om, hvordan samarbejdet kører bedst, siger Henrik Vorgaard.

Landbrugsstyrelsen varsler så mange kontroller, som muligt. Det er også udgangspunktet i retssikkerhedsloven, at kontroller varsles mindst 14 dage i forvejen. Vi er dog nødsaget til at følge EU´s regler for, hvornår en kontrol kan varsles, og hvornår den skal gennemføres uvarslet.

Fakta om KO-kontrollen

Hvor mange kontrollører kan du få besøg af?

Landbrugsstyrelsen stiller typisk med én til fire kontrollører, og på de helt store bedrifter kan der komme helt op til seks kontrollører i løbet af dagen. Det gør Landbrugsstyrelsen for at gøre kontrolbesøget så kort og så effektivt som muligt, så I ikke skal forstyrres mere end højest nødvendigt.

Har du ret til en bisidder?

Ja, du må gerne tilkalde en bisidder, og Landbrugsstyrelsens kontrollører vil afhængig af situationen vente på bisidderens ankomst, når ventetiden ikke risikerer at forhindre kontrollens formål.

Du er altid velkommen til at kontakte kontoret, hvis du ønsker os som bisidder til en kontrolbesøg.

Kan kontrolløren gå rundt alene?

Ja. Som udgangspunkt har landmanden ret til at være tilstede under kontrollen, og han må gerne fordele sine medarbejdere og eventuelle bisiddere, så de følger hver sin kontrollør rundt på bedriften, hvis det kan lade sig gøre. Men landmanden kan ikke insistere på, at alle kontrollører går rundt i samlet trop, hvis kontrollørerne ønsker at splitte sig op for at kunne gennemføre kontrolbesøget effektivt.

En kontrollør må altså gerne gå rundt alene på bedriften, og det er fx helt almindeligt, at miljøkontrolløren går alene i marken, mens landmanden deltager i dyrekontrollen i stalden.

Hvorfor er kontrollen uvarslet?

Landbrugsstyrelsen varsler alle de kontroller, de kan. Men EU har fastsat regler for hvilke kontroller, der skal være uvarslede, og hvilke der kan være varslede. EU kræver, at alle KO-kontroller er uvarslede for at give et retvisende billede.

kontrolløren tage billeder?

Ja, kontrolløren vil ofte tage billeder til dokumentation. Billeddokumentationen sikrer, at der foreligger objektiv dokumentation for forholdene.