Færre konkurser og tabte job i marts

del

Der var 192 erklærede/kundgjorte konkurser i marts blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er 7,3 pct. færre end i februar. Konkurserne medførte 740 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 4,3 pct. færre end i februar, det skriver Danmarks Statistik på deres hjemmeside.

Antallet af konkurser i aktive virksomheder i første kvartal 2021 var 14,3 pct. højere end i fjerde kvartal 2020, mens jobtabet var 13,3 pct. lavere. Effekten af de mange tvangsopløsninger i oktober-november 2020 er nu klinget noget af, så det totale antal konkurser i marts på 866 opgjort i faktiske tal er noget mindre end i januar-februar. Kun knap en fjerdedel heraf er i aktive virksomheder.

Læs om udviklingen her.