Få styr på dit kemirum!

del

Få et kemitjek og slip for bøde – næste 100 midler bliver forbudt inden udgangen af 2020

Det er altid en god idé at holde orden i kemikalierummet. En opdeling og placering af midlerne efter hvilken afgrøde, de kan anvendes i, kan være en sikkerhedsforanstaltning til at undgå fejlsprøjtninger. Hvert år er der desværre stadig tilfælde, hvor et forkert middelvalg får alvorlige konsekvenser og medføre afgrødeskader eller bortsprøjtninger.

Inden udgangen af 2020 bliver 97 bekæmpelsesmidler forbudte. Dette er status i skrivende stund, men der kan faktisk godt komme flere til. Det er derfor, vi anbefaler at du hele tiden holder dig opdateret. Bemærk, at det godt kan forvirre, fx bliver Stomp-midlerne Stomp (reg.nr. 19-139) og Stomp Pentagon (reg.nr. 19-142) forbudte, mens et tredje Stomp-middel Stomp CS (reg.nr. 19-204) fortsat vil være lovligt. Vær derfor opmærksom både på navn og registreringsnummer.

 

Kemitjek!

Det anbefales, at du tjekker dit kemirum 2 gange om året, f.eks. i vinterperioden og igen om sommeren efter endt sprøjtesæson. Skriv en lagerliste, så du kan få dem sat ind i sprøjteplanen inden udløbsdato. Derved undgår du at blive fanget med ulovlig kemi, som du ikke har været opmærksom på.

KemiTjek er en app, som du installerer på din telefon. KemiTjek giver dig mulighed for at scanne stregkoden på emballagen og med det samme få svar på, om midlet er lovligt at anvende og opbevare. Er der ingen stregkode på dunken, kan du i stedet taste midlets registreringsnummer. KemiTjek findes både til Android-baserede mobiltelefoner og tablets, og til iOS-baserede enheder (iPhone og iPad).

For at bruge KemiTjek betaler du et beløb pr. år. App’en koster i 2020 kr. 199. Den kan bestilles på LandbrugsInfo.dk.

KemiTjek kan hentes som en normal app (søgeord: kemitjek).

Positivlisten

På middeldatabasen er der mulighed for at se ”positivlisten”. Listen viser en oversigt over pesticider, som du må have på bedriften. Et middel bliver identificeret med både middelnavn og registreringsnummer. Ligger du inde med produkter, som ikke er omfattet af listen, er de som udgangspunkt forbudte og skal bortskaffes på forsvarlig vis, dvs. via en modtagestation for farligt affald. De produkter ville med højsandsynlighed fremgå inde på middeldatabasen under “forbudte midler”.

Vær opmærksom på farvekoder og aktuel godkendelsesstatus, da det giver information om midlets fremtidige godkendelse.

Brug altid de ældste midler først

Som konsekvens af at det kan blive ulovligt at opbevare lovligt indkøbte midler, kan det være fornuftigt, at du  ”købsdatomærker” plantebeskyttelsesmidler for at sikre dig, at du altid bruger de ældste produkter først.

Tjek at etiketten er dansk og sidder godt fast

Alle pesticider skal være forsynet med en dansk etikette for, at de må bruges i Danmark. Hvis du ved en fejl har fået udleveret en dunk med udenlandsk etikette, bør du straks levere den tilbage og bede om en dunk med dansk etikette. Dette burde ikke kunne ske, men er alligevel sket nogle få gange. I flere tilfælde er der sket det, at den danske etikette har siddet løst og er faldet af, og nedenunder har der siddet en udenlandsk etikette. Det er meget problematisk, for så opfatter kontrollen det som et ulovligt importeret udenlandsk middel.

Der er givet ret store bøder for opbevaring af dunke, hvor etiketten er faldet af. Dette sidestilles af kontrollen med opbevaring af ulovlige midler. Vær derfor særligt opmærksom på, at etiketten sidder godt fast på dunken, og fastgør den med solid tape, hvis den sidder løst.

Kemieftersyn

Vi kommer gerne ud og laver en grundig gennemgang af kemikalierummet og rådgiver om opbevaring af midler og om, hvor længe midlet er godkendt. Derudover kan vi lave en lagerliste, der giver dig overblik over midlerne og hvor længe de er godkendt.

Kontakt planteavlskontoret på tlf. 56 79 19 00.