Få styr på dit kemirum!

del

Få et kemitjek og slip for bøde

Det er altid en god idé at holde orden i kemikalierummet. En opdeling og placering af midlerne efter hvilken afgrøde, de kan anvendes i, kan være en sikkerhedsforanstaltning til at undgå fejlsprøjtninger. Hvert år er der desværre stadig tilfælde, hvor et forkert middelvalg får alvorlige konsekvenser og medføre afgrødeskader eller bortsprøjtninger.

Aktuelle mider

Der er flere midler der er udløbet eller udløber i efterteråret, så dem skal du være særlig opmærksom på.

  • Mavrik F (reg. nr. 396-13) forbud fra 19. august 2018
  • Accurate Delta (reg. nr. 11-43) forbud fra 30. september 2018
  • Ally ST (reg. nr. 3-168) forbud fra 30. september 2018
  • Atlantis WG (reg. nr. 18-469) forbud 1. oktober 2018
  • Monitor (reg. nr. 48-28) forbud fra 31. oktober 2018
  • Aproach (reg. nr. 3-171) forbud 30. november 2018
  • Absolute 5 (reg. nr. 3-170) forbud 12. december 2018
  • Lexus (reg. nr. 3-163) forbud 12. december 2018

Kemitjek!

Husk regler om, at du ikke længere må opbevare udgåede midler efter en fastsat dato! Vi råder dig til, at du mindst en gang om året går alt igennem og tager stilling til, om produkterne stadig er lovlige.

KemiTjek er en app, som giver dig mulighed for at scanne stregkoden og med det samme få svar på, om midlet er lovligt at anvende og opbevare. Er midlet ulovligt at opbevare, er det forbudt og skal bortskaffes på forsvarlig vis.

KemiTjek kan hentes som en normal app (søgeord: kemitjek).

Positivlisten

På middeldatabasen er der mulighed for at se ”positivlisten”. Listen viser en oversigt over pesticider, som du må have på bedriften. Et middel bliver identificeret med både middelnavn og registreringsnummer. Ligger du inde med produkter, som ikke er omfattet af listen, er de som udgangspunkt forbudte og skal bortskaffes på forsvarlig vis, dvs. via en modtagestation for farligt affald. De produkter ville med højsandsynlighed fremgå inde på middeldatabasen under “forbudte midler”.

Vær opmærksom på farvekoder og aktuel godkendelsesstatus, da det giver information om midlets fremtidige godkendelse.

Brug altid de ældste midler først

Som konsekvens af at det kan blive ulovligt at opbevare lovligt indkøbte midler, kan det være fornuftigt, at du  ”købsdatomærker” plantebeskyttelsesmidler for at sikre dig, at du altid bruger de ældste produkter først.

Kemieftersyn

Vi kommer gerne ud og laver en grundig gennemgang af kemikalerummet og rådgiver om opbevaring af midler og om, hvor længe midlet er godkendt. Derudover kan vi lave en lagerliste, der giver dig overblik over midlerne og hvor længe de er godkendt.

Kontakt kontoret på tlf. 56 79 19 00.