Få økonomisk overblik over din tredje alder

del

Der er mange spørgsmål, du skal tage stilling til, inden du begynder din seniortilværelse. Hvad skal du leve af som pensionist? Har du overblik over økonomien? Sparer du nok op, og har du overblik over større udgifter?

Folkepensionen er en vigtig del af din opsparing, og er du født i første halvår af 1954, kan du modtage folkepension som 65½ årig. Er du født i andet halvår af 1954, er din folkepensionsalder 66 år. Men hvordan hænger din pension sammen? Folkepensionen er sammensat af et grundbeløb og et pensionstillæg som vist nedenfor. I visse tilfælde kan pensionstillægget dog bortfalde.

Hvordan undgår du at miste pensionstillægget? For at få fuldt pensionstillæg som enlig må din indtægt ud over folkepensionen ikke være højere end 88.700 kroner om året. For par er grænsen 177.700 kroner. Pensionstillægget nedsættes med 32 procent af indkomst ud over grænsebeløbet. Omkring pensionstillæg: der ses bort fra de første 60.000 kroner i arbejdsindkomst -ændret til 122.004 kroner fra den første januar 2020. Du kan modtage fuldt grundbeløb, når din arbejdsindkomst er under 336.900 kroner.

Med pensionstillæg,
uden løbende pensioner mv.
Uden pensionstillæg, med  løbende pensioner mv.
Enlige Par
Enlige Par
Grundbeløb pr. år 75.924 151.848 Grundbeløb pr. år 75.924 151.848
Tillæg pr. år 83.076 82.872 Tillæg pr. år 0 0
Ældrecheck pr. år 0 0 Ældrecheck pr. år 0 0
Samlet udbetaling pr. år 159.000 234.720 Samlet udbetaling pr. år 75.924 151.848
Udbetaling efter 40% skat og personfradrag pr. år 113.880 177.792 Udbetaling efter 40 % skat og personfradrag pr. år 64.034 128.069
25 års udbetaling efter skat 2.847.000 4.444.800 25 års udbetaling efter skat 1.600.860 3.201.720

Som du kan se af de to eksempler, har det stor betydning, hvis du kan minimere modregning i folkepensionen. For et par kan forskellen være op til cirka 1,2 mio. kroner og for en enlig også op til ca. 1,2 mio. kroner over 25 år efter skat. Tabellen til højre forudsætter således at du/I har indkomst ud over ovenstående grænser for at modtage pensionstillæg.

Modregningerne i folkepensionen dæmper viljen til at spare op i de skattebegunstigede ordninger (ratepension og livrente). Der er netop fra 2018 indført nye regler på området af samme grund.

Men de nye regler ændrer dog ikke afgørende på problemet. Du bliver måske belønnet for at spare op, men du bliver også straffet som pensionist, når du sparer ned. Dog gælder det stadig, at betaler du topskat, er der absolut en økonomisk gevinst ved at indbetale på ratepension og livrente, med den forudsætning at du som pensionist ikke betaler for meget topskat.

Er din indkomst under topskatgrænsen, er indbetaling på ratepension og livrente godt, så længe det ikke giver modregning. Herefter er aldersopsparing bedst. Bemærk opsparing i bolig og sommerhus er fornuftigt, for det giver ikke modregning i folkepensionens pensionstillæg. På www.ostdansk.dk/pension kan du beregne forskellige pensions- og opsparingssituationer, ligesom du kan beregne det nye ligningsmæssige fradrag for indbetalinger på ratepension og livrente; det nye ligningsmæssige fradrag er allerede gældende fra indkomstår 2018, mens foreløbigt fradrag fremgår af forskudsopgørelsen.

Hvor meget skal vi som par spare op til pension

Her er tommelfingerreglen: hvor meget vil I have årligt til faste udgifter og forbrug i jeres pensionstilværelse? Gang beløbet med det antal år, I regner med at leve som pensionister. Udgør jeres samlede årlige udgifter eksempelvis 300.000 kroner, og regner I med 25 år på pension, har I brug for 7,5 mio. Bidrager folkepensionen som ovenfor med fx 4,4 mio. kroner, har I brug for yderligere cirka 3 mio. Da pengene udbetales over 25 år, bidrager renters rente-effekten til at reducere beløbet yderligere, så I kan nøjes med at have en opsparing på ca. 2/3 af beløbet efter skat, den dag I går på pension.

Nu er det imidlertid sådan, at forbrugspriserne også har det med at stige år for år, og tommelfingerreglen naturligvis kun er en meget grov regel, måske lidt for optimistisk endda, så lad os nøjes med at kigge på tallene i her og nu-priser.

Ser vi bort fra det fordelagtige ved at fortsætte med at arbejde i reduceret omfang efter pensionsalderen, og dermed den indflydelse, det har på pensionstillægget (100.008 kroner-reglen ovenfor), så er tabellen nedenfor vist som en forlængelse af ovenstående tabel. Venstre side viser, hvad du kan modtage i ratepension eller livrente, uden der modregnes i pensionstillægget. Beløbene i højre side af tabellen viser, hvad I som par skal have i udbetaling fra livrente/ratepension, for at komme op på 7,5 millioner over en 25-årig periode alene sammen med folkepensionens grundbeløb. Det er muligt at få udbetaling fra ratepension og livrente, før du bliver pensionist.

Med formue med løbende pensioner mv. under grænse Med formue med løbende pensioner mv. over grænse
Enlige Par
Enlige Par
Ratepension/livrente udbetaling pr. år 70.000 140.000 Ratepension/livrente udbetaling pr. år 143.416 286.833
Udbetaling efter 40 % skat 42.000 84.000 Udbetaling efter 40% skat 86.050 172.100
25 års udbetaling efter skat 1.050.000 2.100.000 25 års udbetaling efter skat 2.151.240 4.302.495

Få en pensionsanalyse i god tid

Holder vi fast i, at I tilsammen skal bruge 7,5 mio. kroner over en 25-års-periode som pensionister, er vi tæt på nu. Resten skal så komme fra andre kilder, såsom, job, likvider, værdipapirer, lånoptagelse eller optimalt en aldersopsparing af en betydelig størrelse. Bemærk at udbytte og avance ved at sælge værdipapirer er skattepligtige og skal med i regnestykket omkring reduktion af pensionstillægget. Det skal udbetalinger fra en aldersopsparing ikke.

Har du et job, der giver 75.000 kroner årligt i hele 25-års-perioden som selvstændig eller lønmodtager, giver det et bidrag på 1 mio. kroner til pensionstilværelsen efter skat.

Med hensyn til lån ses det ofte, at banker og realkreditinstitutter kræver, at man afdrager/afvikler sine lån. Det kan blive en voldsom byrde og for eksempel betyde, at man evt. må sælge sin bolig på et mindre gunstigt tidspunkt. Bemærk, at hvis man køber biler i så lang en periode, skal det også med ind i regnestykket fra starten.

Summa summarum, det er fornuftigt at have et gennemregnet budget eller en pensionsanalyse for seniortilværelsen i god tid, før det bliver aktuelt.