Få et bedre overblik over dine marker og markblokke

del

Vi vil nu gennemgå og slette en del af de markblokke, der i Internet Markkort (IMK) er markeret med ”Ingen GB”. På den måde får du et bedre overblik over, hvilke marker der skal være i markblok, og hvilke der skal tegnes uden for markblok.

Vi begynder med at gennemgå de markblokke, hvor der ikke er indtegnet marker i 2020 og 2021. Derefter gennemgår vi de markblokke, hvor der er indtegnet marker, men hvor arealerne formentlig ikke er støtteberettigede under grundbetaling, økologisk arealtilskud eller miljøtilsagn, skriver Landbrugsstyrelsen.

Markbloktemaet kommer derfor hovedsageligt til at indeholde de arealer, du kan få støtte til, eller som anmeldes, fordi de er landbrugsarealer.

Det betyder, at du i IMK får et bedre overblik over, hvilke marker der skal være i markblok, og hvilke der skal tegnes uden for markblok. Det vil også lette din indtegning af de arealer, du skal tegne ind, men ikke søger støtte til, for eksempel i forbindelse med dit gødningsregnskab eller opretholdelse af økologistatus under dit autorisationsnummer.

Læs mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.