Få en god bestand af kløver i marken

del

Der er rigtig mange penge i at vælge den rigtige blanding af kløvergræs. Så husk at det er dig, som vælger græsblanding og ikke en tilfældig frø­handler – det er før set, at kunden er kommet hjem med dét, der lige var på hylden – og som ikke egnede sig særlig godt til det formål, det var til­tænkt, lyder det fra SEGES.

Foråret og sommertiden er over os, og såtiden nærmer sig. Dermed skal der også sås nyt udlæg. Her er det vigtigt, at sådybden højst er 1 til 2 cm for græs og især kløver. Ved dybere såning af kløver mister du det halve af kløverplanterne. Tjek derfor sådybden efter at have sået 50 meter. Sådybden måles fra det øverste af såsporet til frøet, og du må gerne kunne se 15 til 20 procent af frøene på overfladen af såsporet som sikkerhed for, at der ikke sås for dybt.

Afstanden mellem såskærene anbefales højst være 12,5 cm. Hvis du øger afstanden til henholdsvis 15,0 og 16,5, giver det et lidt lavere udbytte og en mere åben afgrøde i udlægsåret (iflg. Torben Frandsen, SEGES).

En åben afgrøde øger risikoen for ukrudt, især skræpper og tidsler i det første år. Hvis der er større afstand, hvad den er på nogle nyere såmaskiner, kan udlægget sås af 2 gange med en lidt forskudt såretning. Det kan i øvrigt være fordelagtigt andre steder.

Har du spørgsmål så kontakt din planteavlskonsulent.