EU ophæver importforbud for frø, sædekorn og forstligt formeringsmateriale fra Storbritannien

del

EU har nu truffet afgørelse om ligestilling af Storbritannien. Det betyder, at frø, sædekorn og forstligt formeringsmateriale må importeres fra Storbritannien til kommercielt brug i EU af de arter, der er omfattet af bekendtgørelserne om sædekorn, markfrø, grønsagsfrø samt skovfrø og -planter.

Læs hele nyheden og bekendtgørelsen fra Landbrugsstyrelsen her.