Etableringstilskud til unge landbrugere

del

Landbrugsstyrelsen har 1. februar i år åbnet for etableringsstøtte til unge landbrugere. Er du under 41 år, kan du nu søge tilskud til etablering af et deltids- eller heltidslandbrug. Østdansk Landboforening vil gerne hjælpe dig godt i gang, derfor anbefaler vi, at du kontakter os for vejledning og kommer til møde med Landbrugsstyrelsen hos os den 3. marts.

Etableringsstøtte til unge landbrugere og gartnere har til formål at styrke de unges mulighed for etablering og fastholdelse og dermed generationsskifte i disse brancher. Tilskuddet skal polstre økonomien med en forhøjet egenkapital på tværs af driftsgrenene i erhvervet. Etableringsstøtte til unge landbrugere er en del af den danske CAP-plan, og er finansieret af EU.

Østdansk Landboforening vil rigtig gerne hjælpe de yngre landbrugere, derfor kan du nederst i artiklen, finde vores kontaktpersoner, som kan hjælpe dig hele vejen.

Fra drøm til virkelighed

Drømmer du om eget landbrug/gartneri, er du midt i en ejendomshandel, eller har du inden for de seneste fire år overtaget et landbrug/gartneri? – Så har du nu mulighed for at ansøge om tilskud.

Nedenfor skitseres de væsentligste regler, du som ansøger skal kende til, hvis du ønsker at ansøge om tilskud:

 •        Du skal have et aktivt CVR-nummer.
 •        Være under 41 år.
 •        Have et årligt arbejdskraftbehov på 830 timer (deltid) og 1.665 timer (heltid).                         Timebehov bliver beregnet ud fra normtimesatser oplyst af Landbrugsstyrelsen.
 •        Have en købsaftale eller endeligt skøde, som ikke er tinglyst mere end 4 år før.                     ansøgningstidspunktet. Du skal altså have etableret dig efter 1. februar 2019.
 •        Have en uddannelse, tilsvarende eller højere end faglært landmand.
 •        Have en ejerandel af virksomhed på mindst 25% og stemmeret på mindst 50%.
 •        Du skal opretholde produktionen i ansøgningsgrundlaget i min. 3 år. Ellers vil der                 tilfalde tilbagebetalingskrav.
 •        Har du allerede opnået støtte i 5 år, på tidligere ordning, kan du ikke søge tilskuddet.

Den nye ordning erstatter den tidligere ordning, hvor man fik støtte ud fra arealstørrelse fordelt over fem år. Den tidligere ordning har fungeret som et tillæg til grundbetalingen på op til 1.100 kr. pr. ha. Med et loft på 90 ha.
Den nye ordning giver mulighed for at ansøge tilskud til ren planteavl, som tidligere, men nu kan støttegrundlaget også beregnes ud fra husdyrproduktion eller en kombination af husdyr og planteavl.

Hvem kan søge?

Er du ung landbruger eller gartner, og har overtaget eller står overfor at overtage en primær jordbrugsbedrift, i form af enten et landbrug eller et gartneri, kan du søge tilskud til din etablering.

 •         Du kan søge tilskud, hvis du er under 41 år, på ansøgningstidspunktet.
 •         Du skal have en relevant uddannelse svarende til minimum den fireårige                                landmandsuddannelse eller den tilsvarende gartneriuddannelse. Andre uddannelser            med et højere eller tilsvarende relevant fagligt niveau er også støtteberettiget.
 •         Du skal være driftsleder, og din ejerandel af virksomheden er på minimum 25 pct.                Samtidig skal din stemmeandel registreret i CVR-registret være på minimum 50 pct.
 •         Du skal opretholde arbejdskraftbehovet på 830 timer (deltid) eller 1.665 timer (fuldtid).

Det samlede, offentlige tilskud beregnes ud fra virksomhedens arbejdskraftsbehov:

Heltidsbedrifter vil få et tilsagn på ca. 745.000 kr. (100.000 euro).
Deltidsbedrifter vil få et tilsagn på ca. 372.500 kr. (50.000 euro).
Der er afsat ca. 193 mio. kr. årligt i perioden 2023-2027, og samlet ca. 964 mio. kr. i alt for hele perioden.

Vær opmærksom på at du kan kun søge og få udbetalt ét tilskud i perioden 2023-2027.

Har du i perioden 2015-2022 søgt om tilskud til arealordningen, kan du stadig søge om tilskud til den nye. Det gælder dog kun, hvis du lever op til betingelserne for at få tilsagn på etableringsordningen og ikke allerede har modtaget udbetaling igennem fem år på arealordningen. Når Landbrugsstyrelsen udbetaler etableringsstøtten, modregnes det tilskud, du har fået under den tidligere arealordning.

Landbrugsstyrelsens tilskud til etableringsstøtte af unge landbrugere og gartnere finansieres 100 pct. af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Hvordan ansøger jeg om tilskud?

Etableringsstøtte til unge landbrugere kan søges vi Landbrugsstyrelsens onlineportal Tast selv. Vær opmærksom på, at har du overtaget en ejendom i perioden 1. februar 2019 – 1. februar 2020, så er det i år sidste mulighed for at ansøge om tilskud.

Husk: Ansøgningsrunden lukker den 24. april 2023.

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp og/eller sparring?

Hos Østdansk Landboforening står vi klar til at hjælpe dig. Har du spørgsmål til den nye etableringsordning, skal du kontakte økonomiassistent Alexander Lassen på telefon: 5127 0973 eller e-mail: abl@ostdansk.dk, eller planteavlskonsulent Jakob Jongshøj Rasmussen på telefon: 2931 1923 eller e-mail: jjr@ostdansk.dk.

Husk at Landbrugsstyrelsen besøger Østdansk Landboforening fredag d. 3. marts kl. 10.00-12.00. På dagen vil den nye ordning blive gennemgået fra A-Z herunder, hvem der kan søge, tilskudsstørrelse samt prioritering af ansøgninger. Mødet er gratis men tilmelding er nødvendig.