Etablering, gødskning, jordlopper og snegle i vinterraps

del

Få meget mere viden om raps

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne