Erfagruppen for Plante- og frøavl havde første møde midt på ugen

del

Det første møde i Plante- og frøavls-gruppen blev afholdt i onsdags hos Henrik Nordgaard. Her blev der drøftet aktuelt i hvede, vårbyg med udlæg og vinterraps samt i rødsvingel, engrapgræs og rajgræs.