Er minivådområder noget for dig?

del

Overvejer du at etablere et filter, så kan du høre om andre landmænds erfaring og finde oplysninger, om det er muligt at etablere på dine arealer.

I starten af 2019 bliver det igen muligt at søge om tilskud til etablering af filtre (fx minivårområder) i landskabet. Filtrene placeres i kanten af dyrkningsfladen og renser drænvandet, inden det ledes videre til vandløb og fjorde.

Der er i denne runde afsat 95 mio. kr. til minivådområder og som noget nyt 20 mio. kr. til filtermatricer.

Tilskuddet er på 100% og gælder for både projektering, ansøgning og etableringsarbejde. Det er den lokale oplandskonsulent, der hjælper med det hele, så ønsker du et filter på din ejendom, kan det være en god ide allerede nu at tage fat i oplandskonsulenten.

Det er ikke alle steder, man kan opnå lige stor gevinst ved at etablere (eller genetablere) filtre i landskabet. Derfor er der udarbejdet et kort på landmand.dk, hvor det er vist, hvilke områder, der er særligt velegnede.

Kravet er som udgangspunkt, at:

  • 70% af drænoplandet skal være beliggende inden for de særlig velegnede områder
  • oplandet skal være på minimum 20 ha

Etablering af filtre i landskabet er et modkrav i Fødevare- og Landbrugspakken, der betød en normaliseret kvælstofkvote i landbruget. Bliver der ikke leveret på etableringen af filterene, kan man forvente, at undergødskning igen bliver normen.

Det kvælstof, filtrene fjerner, tæller i Danmarks samlede kvælstofregnskab, men for den enkelte landmand kan et filter på ejendommen være muligheden for at ”komme af” med et ukurant hjørne eller fastholde grundbetalingen på en del af marken, som ellers er vandlidende.

Tøv ikke med at kontakte oplandskonsulenten, hvis du er blevet nysgerrig på, om det er en mulighed for dig at få tilskud til at lægge et filter ind på dine arealer. Du kan finde din lokale oplandskonsulent og læse mere om ordningerne på www.oplandskonsulenterne.dk

Se video omkring Carstens erfaring med minivårområder.