Er du skarp på bogføringsproceduren?

del

Den nye bogføringslov kræver beskrivelse af bogføringsprocedurer i din virksomhed. Læs med og bliv klogere eller kontakt en af vores dygtige økonomikonsulenter.

Kravet i den nye bogføringslov omkring beskrivelse af bogføringsprocedurer gælder for rigtig mange virksomheder – og muligvis også for din. Virksomheder, som er omfattet af den nye bogføringslovs krav om beskrivelse af bogføringsprocedurer, omfatter:

  •        Alle virksomheder som skal offentliggøre regnskab efter årsregnskabsloven, for eksempel selskaber (uanset størrelsen på selskabet – dvs. også holdingselskaber)
  •       Andre erhvervsdrivende, og hvor omsætningen er over 300.000 kr. i to på hinanden følgende år.

Omsætning over 300.000

Kravet om beskrivelse af bogføringsprocedurer gælder for virksomheder, der skal offentliggøre regnskaber efter årsregnskabsloven og personligt ejede virksomheder, I/S´er m.v. der samtidig har en omsætning over 300.000 kr. i to på hinanden følgende år. Selvom du ikke er omfattet nu, kan du blive det, hvis din omsætning i to på hinanden følgende år overstiger 300.000 kr.

Erhvervsstyrelsen har fastsat reglerne gælder for førstkommende regnskabsår efter 30.09.2022:

·         Ved kalenderårsregnskab (1/1 – 31/12) skal beskrivelse af bogføringsprocedurer være udarbejdet senest 1. januar 2023

·         Ved regnskabsafslutning 30/9 (1/10-30/9-22) skal beskrivelse af bogføringsprocedurer være udarbejdet senest 1. oktober 2023.

Erhvervsstyrelsens skabelon

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en skabelon til beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure og en vejledning hertil. Skabelonen kan hjælpe dig med at efterleve kravet om at nedskrive procedurerne for bogføring. Du kan læse mere på dette link: vejledning om bogføring .

Bemærk, at hvis du har flere virksomheder, hvor der kræves beskrivelse, skal der laves en beskrivelse for hver virksomhed.

Har du brug for hjælp – Så kontakt os

Hvis du ikke har mod på at kaste dig ud i beskrivelse på nuværende tidspunkt, bør du kontakte din økonomikonsulent/revisor for en nærmere drøftelse, så I får lagt en plan for, at du kan komme i mål med beskrivelsen af bogføringsprocedurer inden årets udgang.