Er du engageret præcisionslandbruger og samtidigt træt af pligtige efterafgrøder?

del

Landbrugsstyrensen udbyder et pilotprojekt, hvor 20 bedrifter mod at anvende forskellige tiltag til at forbedre kvælstofudnyttelsen, kan få et mindre efterafgrødekrav på de pligtige efterafgrøder.

Landbrugsstyrelsen introducerer en pilotprojekt i 2018, hvor op til 20 landmand skal være med til at udvikle præsicionslandbrug som en dyrkningsform, der på sigt kan giv en positiv miljøeffekt og blive et virkemiddel i den mårettede regulering.

Betingelser for at deltage

For at deltage i pilotprojektordningen skal du bl.a.:

  • udarbejde et kvælstofbehovet for hvert enkelt mark
  • anvender du organisk gødning, skal indholdet af kvælstof bestemmes via analyser
  • spredning af handelsdødning skal sektionskontrolleres
  • handelsgødning skal positionsbestemt tildeles via markens vegetationsindeks

Guleroden for dig er, at bedrift kan få reduceret kravet til pligtige efterafgrøder. En bedrift på eks. 100 ha, hvor kravene opfyldes til håndtering af kvælstof og teknologien, kan reducere deres areal med pligtige efterafgrøder med 10 ha eller 12,5 ha, afhængigt af om bedriften tilfører over eller under 80 kg kvælstof pr. ha i organisk gødning.

Tilmeldning

Ønsker du at søge om at være blandt de 20 pilotlandbruger, kan du nu ansøge om at deltage. På landbrugsstyrelsen hjemmeside finder ansøgningsskema, som du kan indsende nu og frem til 8. februar 2018. Ansøgningen skal bl.a. indeholde dokumentation for, at bedriften har rådighed over præcisionsteknologi, der muliggør pilotprojektordningens udførelse. Link til ansøgningsskema og vejledning til ordningen findes på: http://lbst.dk/tvaergaaende/praecisionslandbrug/pilotprojektordning-om-praecisionslandbrug/

Du også være velkommen til at kontakte Martin Rath Olsen på tlf. 29427359 og høre mere omkring ordningen.