Er dine efterafgrøder mislykkedes på grund af tørke eller skybrud?

del

Så har du mulighed for at påberåbe dig force majeure

Gælder kun for MFO-efterafgrøder og frivillige målrettede efterafgrøder (dem du har fået tilsagn til)

Hvis fremspiringen er mislykkedes eller væsentlig forsinket pga. de ekstraordinære vejrforhold, så kan du påberåbe dig force majeure op til 15 dage efter du er blevet opmærksom på problemet.

Det er en forudsætning, at du har forsøgt at etablere dine efterafgrøder rettidigt

Hvad anerkendes som force majeure?

  • Udsåede efterafgrøder der er skyllet væk i et skybrud
  • Fremspiringen er mislykkedes på grund af vedvarende tørke

Hvordan dokumentere du og anmoder om force majeure?

  • Du kan henvise til DMI’s tørkeindeks eller nedbørsdata
  • Du skal indsende fotos
  • Redegøre for situationen

Udfyld nedenstående blanketter og indsend til arealtilskud@lbst.dk

Hent skema for MFO-efterafgrøder her

Hent skema for frivillige målrettede efterafgrøder her

Bemærk

Force majeure gælder kun for MFO-efterafgrøder og frivillige målrettede efterafgrøder

Hvis din pligtige eller husdyrefterafgrøde ikke er fremspiret i tilstrækkeligt omfang, har du inden den 10. september mulighed for at anvende opsparede efterafgrøder til at opfylde kravet.

Alternativt kan du indtil et eventuelt kontrolbesøg, eller hvis du ikke får kontrol frem til 31. januar 2023 nedskrive dine arealer med pligtige, husdyrefterafgrøder eller obligatoriske målrettede efterafgrøder.

Hvad sker der med støtten?

Hvis du får anerkendt force majeure på dine MFO-efterafgrøder, vil de tælle med til opfyldelsen af MFO-kravet og danne grundlag for udbetaling af grundbetaling og grøn støtte.

Hvis du får anerkendt force majeure på dine målrettede efterafgrøder, vil du få udbetalt fuld støtte.

Det er ikke muligt at få anerkendt force majeure på pligtige og husdyrefterafgrøder samt obligatoriske målrettede efterafgrøder.