Er din sprøjtejournal opdateret?

del

Stramning af krav til sprøjtejournal.

En corona-påske uden familiesammenkomster giver os tid til andre gøremål, som f.eks.at få ryddet op i kemirummet.

Med stramning af krav til fremvisning af sprøjtejournal, giver det anledning til at få styr på både kemirum og registrering af de sprøjteopgaver du skal gennemføre. Alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler skal udarbejde en sprøjtejournal for de udførte plantebeskyttelsesopgaver i marken.

Nu strammes kravene til, hvornår du skal kunne fremvise en opdateret journal. Kort og godt skal du kunne fremvise en opdateret sprøjtejournal med det samme. Landbrugsstyrelsen skulle komme forbi til uanmeldt kontrol. Det er derfor ikke længere muligt at fremsende sprøjtejournalen inden for 3 dage.

Ny kontrolinstruks for udlevering af sprøjtejournal

I 2020 er kontrolinstruks for Landbrugsstyrelsens kontrollører opdateret med følgende formulering vedrørende fremvisning af sprøjtejournal på kontrolbesøg:

Såfremt jordbruger har en nabo eller en maskinstation til at sprøjte, skal jordbrugeren efterfølgende, og inden 3 dage, indsende sprøjtejournalen eller en kopi heraf til Landbrugsstyrelsen. I alle øvrige tilfælde skal sprøjtejournalen foreligge på bedriften, og den skal fremvises for kontrolløren. Der er dermed tale om en stramning i forhold til tidligere praksis, hvor det var muligt for jordbrugeren at fremsende sprøjtejournalen indenfor 3 dage.

Krav til sprøjtejournal

Der er krav til, at din sprøjtejournal indeholder følgende:

  • Identifikation af marken (marknummer eller markens navn)
  • Afgrøde eller kultur
  • Marken/arealets størrelse i ha med en decimal eller m2
  • Angivelse af anvendt plantebeskyttelsesmiddel
  • Dosering
  • Dato for anvendelse
  • Ejers eller brugers CVR-nummer
  • Dokumentation for brug af afdriftsreducerende dyser ved reduktion i afstandskrav og ved brug af pesticider med krav om brug af afdriftsreducerende udstyr i hele marken, f.eks. produkter med indhold af prosulfocarb (dokumentation heraf behøver ikke være en del af sprøjtejournalen)

Sprøjtejournalen kan føres på papir, i elektronisk form, eller det kan være en dækkende samling af dokumentation f.eks. behandlingsplaner, fakturaer eller lignende.