En kvart milliard skal sikre virksomhederne grøn omstilling

del

Virksomheder landet over oplever i stigende grad mangel på kvalificeret arbejdskraft, og samtidig skaber den grønne omstilling behov for nye kompetencer. Derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu en kvart milliard kroner, som skal bidrage til at løse de rekrutteringsudfordringer og nye behov for kvalificeret arbejdskraft, som den grønne omstilling medfører.

Med afsæt i regeringens Strategi for udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (PtX-strategien) afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 244 mio. kr. fra REACT-EU til at løfte udviklingen af nye, grønne teknologier. Visionen er, at CO2 skal omdannes fra at være et klimabelastende affaldsprodukt til et råstof, der danner basis for produktion af fremtidens grønne brændstoffer.

Indsatsen skal dermed gøre nye, grønne nøgleteknologier markedsparate og er særligt målrettet Power-to-X-teknologier (PtX), herunder elektrolyse og løsninger på brintområdet. Den kommende indsats kan også omfatte udviklingen af CO2-fangst, -lagring og -anvendelse, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger og løsninger inden for biosolutions.

Læs hele nyheden på Danmarks Erhvervfremmestyrelse  her.