Ejermænd til 3,8 mio. kr. efterlyses!

del

Har du dyrket roer i årene 1999/2000 og 2000/2001? Så har du måske penge til gode?

Sukkerroedyrkere og -producenter i EU har i produktionsårene 1999/2000 – 2000/2001
betalt for meget i produktionsafgift på sukker. Landbrugsstyrelsen er i gang med at finde de
sukkerroedyrkere, som har penge til gode. Lidt over 900 sukkerroedyrkere har stadig penge
til gode (fra 154 – 110.000 kr.), efter at Landbrugsstyrelsen og Nordic Sugar A/S har
gennemført to tilbagebetalinger af produktionsafgifter, som de pågældende dyrkere har
betalt for meget i produktionsårene 1999/2000 og 2000/2001.

Se om du har penge til gode her: lbst.dk/nyheder/mangler-du-at-modtage-sukkerroepenge.

Kilde: flexnyt uge 8