Ejendom til salg

del

Kalvebjerggard, Ladbyvej, 4700 Næstved udbydes til salg

Landbrugsejendommen Ladbyvej 25, 4700 Næstved, matr.nr. 8c Nåby By, Skelby og 6a, Ladby By, Herlufsholm, areal 629.050 m2, heraf 5.400 vej og Egeskovvej matr nr. 1u, Guderup By, Herlufsholm, areal 250.696 kvm udbydes nu til salg.

Du kan byde på den samlede ejendom med bygningssættet, eller du kan byde på jordarealerne specifikt, og du kan byde alene på Egeskovvej.

Besigtigelse af arealer kan ske efter aftale og besigtigelse af ejendommens bygningssæt sker den 24. maj 2022 klokken 12.00 – 14.00

Overtagelse efter nærmere aftale. Dit bud skal dog være eksklusiv høsten 2022.

Sælges uden besætning.

Rekvirer materiale og budblanket hos Østdansk Landboforening og afgiv dit bud senest den 17.6.2022 klokken 14.00.

Ejer forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

Udbudsmateriale og betingelser kan rekvireres hos:

Østdansk Landboforening, Center Allé 6, 4683 Rønnede

Ejendom & Jura – Tlf. 5679 1900 – www.ostdansk.dkejendom@ostdansk.dk