Efterafgrøder – tørke – lovgivning

del

Behovet for efterafgrøder til at opsamle ikke udnyttet kvælstof er stort i år. Men en sikker etablering er afhængig af, at der kommer betydelige mængder nedbør. Og hvad gør du i forhold til lovgivningen?

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne