Efterafgrøder må tidligst destrueres den 3. november

del

Fristen for destruktion af efterafgrøder blev tilsvarende rykket 10 dage, da etableringsfristen blev forlænget.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne