Dyrkermøde om kontrakttegning i 2019

del

Nordic Sugar og Danske Sukkerroedyrkere afholder orienteringsmøde omkring kontakterne til 2019

På mødet vil Nordic Sugar og Dyrkerforeningen orientere om årets kontraktmuligheder. Derudover om de fordele og ulemper, der kan være ved sukkerroedyrkning og afgrødens konkurrenceevne over for andre afgrøder. Afslutningsvis vil Agricentret fortælle om aktuelt fra marken.

Mødet starter kl. 19.00 til 21.00 hos Østdansk Landboforening i Rønnede. Der vil blive serveret kaffe og kage.

Alle er velkomne og tilmelding er ikke nødvendig.