Dyrevelfærd og husdyrproduktion – landmænd vægter dyrevelfærd højt

del

Danske landmænd vægter dyrevelfærd højt og vil behandle dyrene godt og landbruget har løbende fokus på at forbedre dyrevelfærden.

Landbruget skal fortsat gøre en stor indsats for, at dyrenes velfærd – også efter international målestok – er i top. På den internationale scene inden for dyrevelfærd udmærker Danmark sig, og på en række områder er den danske lovgivning om dyrevelfærd mere vidtgående end EU’s krav. Det gælder f.eks. reglerne om hold af grise samt ikke mindst transport af dyr, der er strammere i Danmark end i EU.

Kravene til dyrenes velfærd er ikke alene defineret ud fra for eksempel politisk regulering og forbrugerkrav – også landbruget selv stiller krav. Det sker blandt andet i kraft af ny forskning og den konstante udvikling på området, samtidigt med at landbruget udnytter den ny viden. Konkret viser det sig eksempelvis ved nyindretning af stalde eller ved at foretage ændringer i tilrettelæggelsen af driften, for derved at blive bedre til at opfylde dyrenes behov, skriver Landbrug & Fødevarer på deres hjemmeside.

Læs hele historien om dyrevelfærd her.