Mangler dine marker mangan?

del

Manganmangel kan koste udbytte, så få allerede nu tjekket dine marker. Vi har investeret i et testapparat, så kontakt os, og vi sender en konsulent ud til dig.

Manganmangel

Husk at manganmangel koster udbytte, allerede inden det er synligt. Det er derfor en god ide at være på forkant med at teste, om afgrøderne mangler mangan.

manganteste
Det er selvfølgelig oplagt at teste for manganmangel i vinterbyg, specielt i de tidligt såede marker i efteråret, men også i vinterhvede kan det blive aktuelt.

Jordbundsforholdene spiller også en rolle i, om du er udsat for manganmangel. Især de lette jorde er udsat, og her kan der forekomme manganmangel et godt stykke ind i vækstsæsonen.

Mangantesteren kan også bruges på raps, roer, majs, løg, spinat og meget andet.