Du kan overdrage betalingsrettigheder for 2021 fra oktober 2020

del
Landbrugsstyrelsen

Der er endnu ikke truffet beslutning i EU om budgettet for den direkte landbrugsstøtte, så vi har ikke de nødvendige oplysninger til at foretage en foreløbig beregning af betalingsrettighedernes værdi for 2021.

Du kan derfor først overdrage betalingsrettigheder for 2021 fra oktober 2020. Du kan dog stadig indgå aftale om overdragelser. Vi vil benytte tiden frem til oktober til at foretage en række fejlrettelser i it-systemet. Det skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Læs hele nyheden her