Du kan indsende ændringer til fællesskemaet til og med den 26. maj

del

Du kan stadig nå at ændre i dit indsendte fællesskema i perioden fra 2. maj til og med 26. maj. 

Landbrugsstyrelsen

Ansøgningsrunden for arealstøtte er afsluttet 1. maj. Men hvis du har sendt dit fællesskema, kan du ændre i det, ligesom du kan overdrage betalingsrettigheder frem til og med 26. maj 2020. Du kan også nå at sende et forsinket fællesskema frem til og med 26. maj 2020.

Hvis du ikke har nået at sende dit fællesskema endnu, kan du stadig sende det via Tast selv-service til og med 26. maj 2020. Din støtte nedsættes dog med 1 % pr. arbejdsdag, skemaet er forsinket. Dette gælder frem til 26. maj, som er fristen for at sende fællesskemaet forsinket.

Du kan også sende forslag til ændring af markblokke. Hvis du vil være sikker på at få svar på din ændring af markblokken senest 26. maj, skal du sende forslaget senest 11. maj.

Det kan du ændre i fællesskemaet

Du kan frem til og med 26. maj 2020:

  • op- og nedskrive arealer i fællesskemaet
  • tilføje og slette marker
  • tilføje og fjerne MFO-arealer
  • ændre afgrødekoder – du skal anmelde den afgrøde, du dyrker i perioden 15. maj til 25. juli
  • tilføje eller slette oplysninger om dit tilsagn på ØA, PLG eller MVJ-marker
  • tilføje eller fjerne markering for grundbetaling under artikel 32
  • flytte ansøgning om tilskud til målrettet kvælstofregulering til andre marker inden for samme ID15-område. Læs mere om dette længere nede i denne nyhed.

Du kan kun tilføje marker, du havde rådighed over ved ansøgningsfristen 1. maj, og du skal anmelde alle de arealer, du havde til rådighed 1. maj.

Du kan fortsat overdrage betalingsrettigheder

Du kan sende overdragelser af betalingsrettigheder til og med 26. maj, hvis erhverver har indsendt sit fællesskema.

Der er dog enkelte ansøgere, der kan få udsat fristen for at overdrage betalingsrettigheder, fordi de ikke har fået behandlet deres genoptagelsessag inden 12. maj.

Se mere på Landbrugsstyrelsens hjemmeside

Kilde: www.lbst.dk/nyheder