Dispensation til brug af Propulse SE 250 i sukkerroer

del

Gælder i perioden 15. august til den 31. oktober 2022

Miljøstyrelsen har givet dispensation til brug af svampemidlet Propulse SE 250 i sukkerroer.

Propulse indeholder to ”nye” aktivstoffer som ikke tidligere har været anvendt i sukkerroer, Fluopyram (SDHI) og Prothioconazol (Triazol). Det har god effekt på svampesygdommene bederust, meldug, ramularia og cercospora. Dispensationen er søgt for at forsinke udviklingen af resistens, og NBR forventer en regulær godkendelse af Propulse til sukkerroer fra 2023.

Nedenfor er beskrevet de vilkår for dispensationen som gælder.

Vilkår for anvendelse af Propulse SE 250 til svampebekæmpelse i sukkerroer:

  • Må ikke anvendes i sukkerroer der opfodres
  • Dispensationen er gældende fra d. 15. august til den 31. oktober 2022
  • Den maksimale mængde i en behandling er 1,1 l/ha
  • Den maksimale mængde i split behandling er 2 x 0,6 l/ha, med 21 dage mellem behandlingerne
  • Behandlingsfrist er stadie 49 (høststørrelse)

N.B. Manuel aflugning af stokløbere skal enten foretages før behandling med Propulse eller hvis dette ikke er muligt, tidligst 10 dage efter behandlig med Propulse.

Anbefalinger

De to behandlinger der i forsøgene har givet de højeste nettomerudbytter er: 2 x 0,5 L Propulse + 0,2 L Comet Pro eller 2 x 0,5 L Propulse + 0,5 L Amister Gold. En af følgende blandinger vil derfor anbefales til anden behandling mod svampe. Ønskes det at bruge ren propulse, anbefales en dosering på 0,75 L / ha. Anvend gerne 200 L vand pr hektar og kør 7-8 km/t så der opnås god dækning af sprøjtevæsken på bladene.

Propulse tæller ikke med i de nye triazolregler, så det er der ikke behov for at tage hensyn til.