Dispensation til brug af Asulox i fx spinat til frøavl

del

Når dispensationen udløber må midlet ikke opbevares, og Asulox skal båndsprøjtes.

Nyt midler

Miljøministeriet har givet dispensation til anvendelsen af Asulox i spinat, skorzonerrødder, gulerødder, persille og morgenfruer til frøavl.

Det er en forudsætning for anvendelsen af midlet, at der foreligger en dyrkningskontrakt på den afgrøde, hvor midlet må anvendes. Købstilladelsen bliver givet af havefrøfirmaerne, hvis der er en kontrakt på spinat, skorzonerrødder, gulerødder, persille og morgenfruer til frøavl.

Etiketten oplyser i brugsanvisningen:

  • Dispensationen starter den 7. marts 2019 og udløber den 4. juli 2019. Herefter må midlet ikke længere sælges, bruges eller forefindes på ejendommene. Eventuelt overskud skal afleveres på genbrugsstationen inden dispensationen udløber.
  • Midler der indeholder Asulam, må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra almene vandforsyninger (§20-boringer). Asulox må kun anvendes hvert fjerde år på samme areal.
  • Asulox må kun anvendes, hvis det skønnes at være absolut nødvendigt. Der er ikke længere krav om, at avlerne skal indberette om forekomst og bekæmpelse af ukrudt.
  • Der skal anvendes båndsprøjte, der giver et sprøjtebånd på 20 cm og der anvendes en rækkeafstand på 50 cm.
  • Den maksimale dosering er 2,0 liter pr. ha. Den maksimale dosering på 2,0 l/ha kan anvendes i en split med 2 x 1,0 l/ha.
  • Midlet må ikke anvendes nærmere end 1 m fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.