Dispensation til at bruge Gaucho bejdsede roefrø

del

Miljøstyrelsen har givet dispensation i perioden 1. februar til 31. maj 2019. Der skal føres journal over såningen og der er begrænsninger på efterfølgende afgrøde.

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne