Dispensation til at bruge Gaucho bejdsede roefrø

del

Miljøstyrelsen har givet dispensation i perioden 1. februar til 31. maj 2019 og der skal føres journal over såningen

Du skal være logget ind og have købt adgang til plantenyt for at se denne