Din kornhandler konkurs – hvad nu

del

Hvordan skal du forholde dig i de typiske situationer?

BMG forventes at gå konkurs. De har selv indgivet begæring til skifteretten den 28/1 og dekret ventes afsagt d.d. 29/1 . Forinden ændredes navnet til ” selskabet af 1. juli 2004 A/S”

Har du solgt dem korn, som de har hentet  ?

De har hentet rigtig meget korn de sidste 2 uger hos landmændene.

Sørg for at sikre dig bevis for hvor meget – altså vejesedler og kontrakt om pris og hvad du i øvrigt konkret har af bevis på det.

Gør dit krav op, og anmeld det i boet når det offentliggøres bl.a. på statstidende.dk hvem der bliver kurator.

Ofte ender det med en mindre dividende af dit krav, så sørg for at få talt med banken om din likviditet også.

Du kommer til at få et tab.Tal også med din økonomirådgiver om håndtering i forhold til moms og bogføring.

Har du købt og bestilt  –  men ikke betalt ?

Har du indgået kontrakt om køb af fx gødning, skal du have oplyst fra kurator om han indtræder i og opfylder kontrakten.

Hvis ikke, er du fri til at indgå andre aftaler med og købe andetsteds.

Hvis du har modtaget varen men ikke betalt, skal du regne med at få en opkrævning. Sørg for at kunne bevise den aftalte pris.

Har du indgået en kontrakt om levering af korn, men ikke leveret endnu ?

Så er du heldig, for du har stadig kornet.

Kurator skal sørge for at besvare om han indtræder i kontrakten og opfylder den fuldt ud. Ellers er du frit stillet til at indgå andre aftaler. Du kan altså ikke bare sælge til andre, før du ved om du er ude af kontrakten!

Der kan sagtens være forhold der ikke falder ind under ovennævnte – så kontakter du os bare.

Det klare udgangspunkt skal være: Betal ikke noget. Lever ikke noget. Regn med at dine kontrakter bliver annulleret. Sørg for bevis og anmeld dit krav. Overvej om du har ret til modregning. 

 Liza Rosenberg, jurist, Ejendom & Jura