Din bilagskontering giver dig magt

del

Årsrapporten er grundstenen for videre analyse af din drift; benchmarking, fremstillingspris, budgetlægning mm.

Mange landmænd er glade for deres årsrapport. I modsætning til skatteregnskabet, kan alle være med og forstå hvad der står i en intern årsrapport. Jo mere detaljeret konteringen af bilag er, jo mere vil årsrapporten kunne fortælle dig. Årsrapporten er grundstenen for videre analyse af din drift; benchmarking, fremstillingspris, budgetlægning mm.

Har du forskellige driftsgrene, f.eks. planteavl og slagtesvin, vil det give god mening at fordele omkostningerne til disse to driftsgrene. Således at såsæd og foder bliver konteret hver for sig og vedligeholdelse ligeledes fordeles på hhv. markbrug og stald.  Du kan endda kontere hver maskine for sig. Det ser måske ud til ekstra arbejde, men det vil give dig en masse viden omkring din maskinpark.

Når du får lavet en mere detaljeret bogføring og læser din årsrapport. Går det måske op for dig, at den gamle traktor, som du egentlig havde tænkt dig at skifte ud, slet ikke er så tosset endda. Og hvor du troede at dine slagtesvin var en god indtægtskilde, så viser benchmarking måske at det slet ikke kan betale sig for dig at holde de grise.

Du har mulighed for at skrive på dine bilag, hvilken maskine regningen vedrører. Skriv om det er foder til søer, smågrise eller slagtesvin, om lønudgiften er til staldarbejde, markarbejde eller 50/50, etc. Din regnskabsassistent har mulighed for at kontere, så detaljeret som du vil have det. I din årsrapport får du dermed et meget overskueligt overblik over dine indtægter og omkostninger og dokumentationen er på plads.

Efterfølgende kan benchmarking fortælle dig, hvor du ligger i forhold til sammenlignelige bedrifter. Du kan regne din fremstillingspris ud og du får et godt udgangspunkt for at få lavet det nye budget. Du har overblik og kan nemmere overskue, hvor det er, at du skal sætte ind.

Tænk at det kan være så enkelt: du skriver en kort kommentar på dine regninger, og du får en masse informationer om din drift. Med andre ord: viden er magt.