Dialogmøde med Energinet omkring kompressorstation ved Everdrup: Gør det bedre næste gang

del

Berørte af byggeriet ved kompressorstationen Everdrup deltog i dialogmødet torsdag den 7. oktober. Hvor der til sidst også kom et velmenende råd til Energinet.

Det var lodsejere, medlemmer og ansatte i af Østdansk Landboforening som deltog i arrangementet, der var et dialogmøde med Energinet repræsenteret af Ole Bitzer og Jacob Møller.

Bestyrelsesformand i Østdansk Landboforening Ole Elbæk var ordstyrer, og efter en teknisk gennemgang af kompressorstationen ved Everdrup fik de mere end 25 fremmødte mulighed for at stille spørgsmål og kommentere byggeriet.

Et af de første spørgsmål gjaldt de kraftige lys, der var på byggepladsen, og som generede flere naboer efter mørkets frembrud.

– Som udgangspunkt vil kompressorstationen, når den står færdig, være mørklagt og blive drevet som en ubemandet station fra Fredericia, forklarede Energinets ingeniør Ole Bitzer. Men de ville gerne se på, hvordan de kunne sørge for mindre belysning i byggeperioden.

I 2022, oktober, burde byggeriet ved Everdrup stå helt færdigt og kompressorstationen i drift. Fuldkapacitet af hele anlægget er planlagt til 1. januar 2023.

Kontakt Østdansk Landboforening

Flere af de fremmødte påpegede, at opgørelsen af strukturskader på deres jorde viser sig at være udfordrende at opgøre. Her understregede Ole Elbæk, at man skulle tage fat i landboforeningen, der gerne ville hjælpe med de problemer, der måtte være.

– Jeg kan kun opfordre til at jeres erstatningsopgørelser skal tjekkes hos os, så intet bliver overset, og vi får den sidste krone med, understregede formanden.

Lodsejer Lars Christensen spurgte til de mange mindre byggepladser, der ligger spredt rundt om i landskabet.

– Hvornår forsvinder rørlæggerpladserne? Og i den forbindelse vil jeg anbefale at de enkelte lodsejere efterfølgende får taget jordprøver, der mangler kalk i jorden. Vi har samtidig også et problem med sten på arealerne, fordi der flere steder er blevet gravet for dybt. I det hele taget går der lang tid før jorden bliver 100 procent dyrkningsoptimal igen, og lige nu ser det ikke godt ud.

Jacob Møller fra Energinet var opmærksom på problemet.

–  Vi får nogle opgaver næste år med noget stensamling, det bliver et puslespil, men det skal vi nok få styr på. Rørlæggerpladserne vil selvfølgelig blive ryddet.

En af de fremmødte, Bjarne Rasmussen, havde et spørgsmål omkring jordbearbejdningen.

– Arbejder I med bredere spor end nødvendigt, når I genetablerer et område? Og er det generelt jeres arbejdsfremgang?

– Vi har erfaring med at nogle entreprenører, gør det lidt for bredt, lød det fra Jacob Møller.

Flere ville gerne vide, hvornår de gule pæle blev fjernet, og her lød svaret, at det vil ske inden for en overskuelig tid – måske endda i næste måned. Lodsejer Niels Torbenholt spurgte også indtil, hvorfor han skulle inspirere dræn, som allerede var tildækket, det gav ingen mening, men det kom der ikke et klart svar på fra Energinet.

Afslutningsvis havde lodsejer Kenneth Jensen et råd til Energinet.

– Det er forbundet med en masse frustration når man skal henvende sig til jer. Jeg skal rykke utallige gange og skrue bissen på, for at få noget der minder om en reaktion. Det tager meget energi, og er i den grad irriterende. Derfor synes jeg, I skal arbejde med jeres kommunikation, der skal være meget mere åben og imødekommende. Får når man ikke modtager et svar efter en måned, mister man tålmodigheden.

Og Lars Christensen supplerede.

–  Jeg har opgivet at sende e-mails. Kunne I ikke ansætte en fast tovholder til skriftlige forespørgsler? Omvendt har det faktisk fungeret at ringe, men når det gælder om at få noget på skrift, er det komplet umuligt.

– Vi er enige om at svartiden til tider har været for lang, siger Jacob Møller fra Energinet. Det har bare været svært at svare på tekniske spørgsmål, det er ikke en bortforklaring, for jeg forstår jer godt.

Ole Elbæk afsluttede dialogmødet med endnu en opfordring.

– Tak til dig Jacob. Det var pænt af dig at stille op, når der nu har været lidt uro i krogene. Og husk at vi har fagpersonale i landboforeningen i Rønnede, der rigtig gerne vil hjælpe jer.

Fakta

  • Energinet er ejet af staten. I 2050 skal Danmark have et 100 procent grønt energisystem, og det er blandt andet Energinets opgave at opfylde den målsætning
  • Energinets anlægsbudget er 8,2 milliarder kroner
  • De samlede omkostninger for Baltic Pipe skønnes at være 12-16 milliarder kroner