Det er sæson for udtagning af jordprøver

del

Udnyt efteråret til at få udtaget jordprøver i de marker, hvor det er længe siden, jorden er blevet analyseret.

For at sikre det størst mulige udbytte og minimere udgifterne til kalk og gødning, er det vigtigt at kende indholdet af næ­ringsstoffer i marken. Udnyt derfor efteråret til at få udtaget jordprøver i de marker, hvor det er længe siden, jorden sidst er analyseret.

Snak med din planteavlskonsulent om behovet for at få udtaget jordprøver. Vær speciel opmærksom, hvis du benytter kvægundtagelsesreglen eller vil undersøge om fosforloftet kan hæves på grund af lave fosfortal på ejendommen.

Jordbundsanalyser viser, hvor store mængder næringsstoffer jorden stiller til rådighed for afgrøden. Med kendskab til jordens næringsstoftilstand, kan afgrøden gødes korrekt og derigennem opnå det bedste økonomiske resultat. Det anbefales, at få ejendommens marker analyseret hvert 5. til 7. år. Prøveudtagningen foregår typisk i perioden fra høst til vækstsæsonens begyndelse det efterfølgende forår.