Det er sæson for udtagning af jordprøver

del

Jordprøver et et vigtigt redskab til din gødningsplan og hvis du kører præcisionsjordbrug. Herudover giver opdaterede jordprøver mulighed for at anvende lempede regler i forbindelse med fosforkravet og på undtagelsesbrug.

For at sikre det størst mulige udbytte og minimere udgifterne til kalk og gødning, er det vigtigt at kende indholdet af næ­ringsstoffer i marken. Udnyt derfor efteråret til at få udtaget jordprøver i de marker, hvor det er længe siden, jorden sidst er analyseret.

Det anbefales at få taget jordprøver hvert 5. år, for at sikre muligheden for at gødske og kalke optimalt. Med en standard analyse får du resultater for reaktionstal (Rt), fosfor (Pt), kalium (Kt), og magnesium (Mgt). Det er muligt at vælge andre mikronæringsstoffer til i din analyse, såsom kobber (Cu), zink (Zn) og bor (B), men som udgangspunkt anbefaler vi en standard analyse.

En jordprøve består af 16 stik (delprøver), der blandes til en prøve som sendes til analyse og GPS-lokationen gemmes, når halvdelen af delprøverne er taget. Det bruges til at lave et kort over resultaterne på din mark.

Jordprøver i forbindelse fosforreglerne

Hvis det gennemsnitlige fosfortal på bedriften er under 4,0 kan fosforloftet hæves. Det er dog kun hvis fosfortallet er under 3,0, at det har væsentlig betydning. For at få lov at hæve fosforloftet på din bedrift, skal der ligger dokumentation for jordens fosfortal. Der kræves min. 1 prøve pr. 5 ha hvert 5. år på hele omdriftarealet. Dvs. hvis dine jordprøver er fra før d. 1 august 2017, så skal du have taget nye prøver.

Kvægundtagelsesbrug

På undtagelsesbrug, dvs. hvor der må udbringes op til 230 kg kvælstof i husdyrgødning pr. ha, skal der udtages min. 1 prøve pr. 5 ha hvert 4. år på hele omdriftsarealet. Dvs. hvis dine jordprøver er fra før d. 1 august 2018, så skal du have taget nye prøver.

Vi anbefaler

For at få et godt overblik over markens kalk- og næringsstofindhold, anbefaler vi, at der tages en prøve pr. 3 ha. Hvis marken variere meget i struktur, vil vi ofte tage et par ekstra prøver, da jordens næringsindhold kan variere meget, selv på et lille område.

Jordprøver i forbindelse med præcisionsjordbrug

Hvis du benytter præcisionsjordbrug anbefaler vi, at du får taget 1 prøve pr. ha. Herved vil du få det bedste overblik over markens kalk- og næringsstofindhold.

Priser

Vi har til efteråret 2022 lavet en ny prisstruktur for udtagning af jordprøver, således at beregningen foretages pr. prøve istedet for pr. ha. Det er gjort, da behovet for prøvernes tæthed vil variere alt efter anvendelse.

Jordprøve standardanalyse (Rt, Pt, Kt, Mgt) inkl. prøveudtagning, kort og analyseresultater:
0 – 19 prøver (ekspeditions gebyr 350 kr) 230,- kr. pr. prøve
20 – 29 prøver 220,- kr. pr. prøve
30 – 39 prøver 210,- kr. pr. prøve
40 – 49 prøver 200,- kr. pr. prøve
50 – 74 prøver 180,- kr. pr. prøve
75 – 99 prøver 160,- kr. pr. prøve
100 prøver og flere 140,- kr. pr. prøve

 

For aftale eller spørgsmål kontakt planteavlskonsulent Cecilie Christensen på tlf. 56791926 / 30891926 eller på mail: cec@ostdansk.dk