Der kommer IKKE et obligatorisk efterafgrøde krav

del

Landbrugsstyrelsen oplyser at målet om etablering af frivillige efterafgrøder og alternativer i målrettet kvælstofregulering i 2019 er opfyldt.

Der kommer ikke et obligatorisk krav om etablering af efterafgrøder og alternativer i målrettet kvælstofregulering i 2019. Landbrugsstyrelsen oplyser at landbruget søgt om at etablere 139.300 ha efterafgrøder og alternative virkemidler. Det svarer til, hvad der er behov for i 2019.

Målrettet kvælstofregulering er en del af Fødevare- og landbrugspakken

Målrettet kvælstofregulering består af en frivillig tilskudsordning, hvor etablering af efterafgrøder eller en række alternativer til efterafgrøder i områder med et særligt behov kompenseres med 529 kr. pr. hektar. Hvis etableringen ikke sker frivilligt, vil der blive indført et obligatorisk krav om etablering af efterafgrøder, som ikke udløser tilskud. I 2018 var der et obligatorisk krav på knap 2.800 hektar efterafgrøder.

De 139.300 hektar svarer til en kvælstofreduktion på knap 1.167 ton og opfylder dermed stort set det udmeldte indsatsbehov for 2019. Og dermed ikke et krav om obligatorisk efterafgrøder i 2019.