Der er stadig behov for flere målrettede efterafgrøder

del

I vores område er der især yderligere behov på Møn, Lolland-Falster og nogle områder omkring Haslev.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at der mangler at blive søgt ca. 9.500 ha til grundvandsindsatsen og 7.800 ha til kystvand. Der er områder, hvor det går rigtig godt, og alle ha er søgt. Og der er områder, hvor der stort set ikke er søgt om målrettede efterafgrøder.

Læs mere om ordningen her.

Hvor mangles der at etablere efterafgrøder?

I vores område mangler der stadig arealer i flere kystvandsområderne ca.175 ha på Møn og totalt 550 ha i forskellige kystvands områder på Lolland-Falster, især omkring Guldborgsund.

I forhold til grundvands oplande er det især omkring Haslev, at der stadig er ledige arealer, ca. 50 ha ved Ringsted (ID15 62231378), ca. 25 ha ved Glumsø (ID15 62231074), ca. 87 ha ved Skelby (ID15 62230002), ca 46 ha ved Ladby (ID15 622304029, ca. 38 ha ved Regerup (ID15 62230744), ca. 84 ha ved Farendløs (ID15 62231022), ca. 53 ha ved Vester Egede (ID15 62231071) og ca. 24 ha ved Fensmark (I15 62231866).

Men der mangles også flere steder i vores region, fx ca. 100 ha ved Ørslev og ca. 30 ha ved Vordingborg.

Hvad skal du gøre?

Hvis du overvejere at etablere efterafgrøder, kan du i Tast selv-service undersøge om der er ledige ha på dine marker. Du er velkommen til at kontakte os på kontoret, så kan vi undersøge det for dig. Ansøgningen skal indsendes seneste den 20. April.

Manglende søgning kan resultere i et obligatorisk krav.

Målrettede efterafgrøder skal kompensere for, at I må gøde mere, efter at Fødevare- og Landbrugspakken blev indført. Manglende søgning til målrettede efterafgrøder kan desværre resultere i et obligatorisk efterafgrødekrav uden tilskud.

Kravet vil gælde bedrifter med marker i de lokalområder (ID15), hvor der ikke er søgt nok efterafgrøder. Har du søgt tilskud til målrettede efterafgrøder, kan du modregne disse ha fra et eventuelt obligatorisk krav.