Den nye formand blev Ole Elbæk

del

Formandsskifte for første gang i 31 år på generalforsamlingen i Østdansk Landboforening

Ole Elbæk blev anbefalet af en samlet bestyrelsen og blev mandag den 29. valgt til ny formand for Østdansk Landboforening. Ole Elbæk blev uddannet landmand i 1985, og forpagtede familiegården Tomsgaard i Klippinge i 1986.

I dag omfatter bedriften 375 hektar planteavl, hvoraf de 145 er forpagtet. Den ny formand har også 630 årssøer med salg af 20.000 smågrise og 2.000 slagtesvin. Der er syv fuldtidsansatte på bedriften, hvor de tre er elever. Ole Elbæk er efteruddannet som merkonom i regnskab og Leder i Landbruget, ligesom han har taget dirigent-og bestyrelsesuddannelsen gennem Landbrug & Fødevarer.

Ole Elbæk har været medlem af bestyrelsen siden 2008 og i samme periode været næstformand i foreningen.