Danmarks Domstole er i nødberedskab – hvad betyder det for dig?

del

Danmarks Domstole har iværksat et nødberedskab fra fredag den 13. marts og foreløbigt to uger frem. Advokat i Østdansk Landboforening, Liza Rosenberg, fortæller hvad du skal gøre i hastesager omkring testamenter.

På nuværende tidspunkt er der lukket for notarialforretningen i Danmark på grund af Covid-19.

– Notarialkontoret er den del af dommerkontoret, der behandler testamenter, og på grund af omstændighederne kan man ikke oprette notartestamenter eller vedkende sig fremtidsfuldmagter i øjeblikket. Normalt skal testamenter oprettes enten ved underskrift foran en notar i retten eller som vidnetestamente, fortæller Liza Rosenberg.

Mulighed for nødtestamente

Der er dog en midlertidig løsning, hvis der er tale om et akut behov.

– Hvis du ikke har lavet testamente, og det pludselig er ved at være for sent, kan du oprette et nødtestamente. Der er ingen formkrav/underskriftskrav. Du kan notere det på en seddel, sende en sms eller en e-mail til den arveberettiget. Der må bare ikke herske tvivl om, at dette er din vilje, at du er afsenderen – og du skal vurderes faktisk at have været i fare. Nødtestamentet bortfalder efter tre måneder.

– Ved et egentligt vidnetestamente, skal der skal være to vidner, der underskriver og bekræfter, at det er dig, der har skrevet testamentet, og du på tidspunktet for testamentet var ved dine fulde fem. De to vidner må ikke være arveberettiget i testamentet, understreger Liza Rosenberg.

Opsummering

Der er tre muligheder for at lave testamente. Gennem en notar (som altså er udelukket i de næste uger), et vidnetestamente hvor to mennesker der ikke skal arve, bekræfter din testamentering eller et nødtestamente, der defineres ved, at du ved udfærdigelsen var i fare.

For spørgsmål ring til advokat Liza Rosenberg: 40 30 25 37