Dækningsgrad af efterafgrøder

del

Se et billede eksempel på dækningsgraden for honningurt og olieræddike

Vurder om dine efterafgrøder overholder kravet til dækningsgrad

Der er krav til dækningsgraden af dine efterafgrøder og den varierer alt efter hvornår efterafgrøden er etableretalt og hvornår bedømmelsen finder sted. I tabel 1 kan du se kravet til dækningsgrad.

Tabel 1: Oversigt over påkrævet dækningsgrad i forhold til kontroltidspunkt

Periode, hvor kontrollen gennemføres Seneste såtidspunkt for efterafgrøder
(Mindstekrav til dækning)
20. august 24. august 28. august 7. september
11/9 til 14/9 15 % 0 %* 0 %* 0 %*
15/9 til 20/9 20 % 10 % 0 %* 0 %*
21/9 til 25/9 25 % 10 % 0 %* 0 %*
26/9 til 1/10 30 % 15 % 5 % 0 %*
2/10 til 6/10 35 % 20 % 10 % 0 %*
7/10 til 20/10 40 % 25 % 15 % 10 %
*Der skal dog være synlige tegn på etablering af efterafgrøder i form af f.eks. udsæd eller fremspiring

 

Vi opfordre dig til at komme ud i marken og vurdere om dine efterafgrøder lever op til kravet om dækningsgrad. Hvis du vurdere at de ikke lever op til kravet, vil vi opfordre dig til at tage billeder af området og tage fat i din planteavlskonsulent. Hvis det skyldes klimatiske forhold omkring etableringstidspunkt er det nemlig muligt at påråbe “Force Majeure”. Læs mere her. Derudover er det også muligt enten at nedskrive arealet eller bruge af din gødningskvote, alt efter efterafgrødekategori.

Hvis du har tilføjet korn til købte efterafgrødeblandinger, er det vigtig du gør opmærksom på det ved evt. kontrol.

Tryk på nedenstående for at se visuelle eksempler på dækningsgraden

Honningurt og olieræddike dækningsgrad

Olieræddike og korn dækningsgrad