Covid 19: L&F holder tæt kontakt med Landbrugsstyrelsen for at sikre kritiske opgaver

del

Landbrug & Fødevarer holder daglige skype-møder med Landbrugsstyrelsen om aktiviteter og håndtering af COVID19-situationen. Vi ønsker at sikre, at Landbrugsstyrelsens opgaver kører bedst muligt, skriver L&F på deres hjemmeside

Landbrugsstyrelsen er på en lang række områder helt central for hele landbrugs- og fødevareerhvervet, ikke mindst i forhold til enkeltbetalingen og andre støtteordninger. Derfor har vi i Landbrug & Fødevarer også fuld fokus på, at Landbrugsstyrelsens opgaver, sagsbehandling og IT-systemer kører bedst muligt. Vi holder for øjeblikket daglige møder med Landbrugsstyrelsens direktion for at håndtere situationen.

Samfundskritiske områder
Landbrugsstyrelsen har en række arbejdsområder, som de definerer som samfundskritiske. Det drejer sig blandt andet om den nuværende ansøgningsrunde for EU-støtte, udstedelse af plantesundhedscertifikater til eksport, kartoffel-jordprøver i forbindelse med læggekartofler, behandling af import- og eksportlicenser og importkontrol af fx frugt, grønt, planter og frø i lufthavne og havne og ved de virksomheder, der har brug for forskudt importkontrol.
Landbrugsstyrelsen er også fuldt ud opmærksomme på, at de løser en række opgaver, der er kritiske for den enkelte landmands økonomi. Det handler fx om, at de landmænd, der fortsat sidder og venter på 2019-udbetalingen af grundbetaling, økologisk arealtilskud og plejegræs og andre ordninger, får deres udbetalinger hurtigst muligt, da forsinkelser giver store likviditetsmæssige udfordringer.

De fleste arbejder hjemmefra
Landbrugsstyrelsen oplyser, at kundecentret er åbent, så det er muligt at ringe til Landbrugsstyrelsen. Til gengæld nedprioriterer de den fysiske kontrol i den kommende periode.
Såfremt det er muligt, arbejder langt de fleste medarbejdere hjemmefra. Det gælder både landbrugskonsulenter, der laver indberetninger, og Landbrugsstyrelsens medarbejdere.

Arbejde hjemmefra sænker arbejdshastigheden
Hjemmearbejde giver sværere arbejdsvilkår med blandt andet langsommere internetforbindelser, og det betyder, at arbejdet i mange tilfælde ikke kan udføres i samme tempo som vanligt. Derfor holder vi i Landbrug & Fødevarer skarpt øje med, om der er brug for justeringer af tidsfrister for indberetninger, EU-ansøgninger m.v., og at der er fremdrift på alle områder, som er vigtige for vores medlemmer.

Indberetning af gødningsregnskab og sprøjtejournal, 31. marts
Fristen for indberetning af gødningsregnskab og sprøjtejournal den 31. marts kan blive svær at nå for mange. Derfor har Landbrug & Fødevarer anmodet Landbrugsstyrelsen om, at der bliver kigget på en udskydelse af fristen. Vi har gjort Landbrugsstyrelsen opmærksom på, at der er brug for en hurtig stillingtagen til, hvordan fristen vil blive håndteret. Vi forventer at få en tilbagemelding i denne uge.

Ansøgningsfrist for EU-støtte 17. april
Næste store frist er fristen for ansøgning om EU-støtte den 17.april 2020. Her kan der også hurtigt blive et pres, som kan blive svært at håndtere.
Vi har gjort det klart over for styrelsen, at der ikke må være landmænd og konsulenter, der – som følge af Coronakrisen med IT-problemer, langsommere systemer når man arbejder hjemme, eller sygdom – kommer i klemme i forhold til tidsfristen.
Vi følger sammen med styrelsen situationen nøje og har allerede på nuværende tidspunkt en drøftelse om en udskydelse af fristen.

Det er helt centralt, at der i forbindelse med en udskydelse af fristen ikke gives køb på tidspunktet for udbetalingen af landbrugsstøtten til december. Ikke mindst i lyset af den situation, vi befinder os i lige nu.