COVID-19 forstærker fald i erhvervstilliden

del

Konjunkturbarometer for erhvervene marts 2020 – ifølge Dansk Statistik.

Den sammensatte konjunkturindikator for industri faldt fra minus 4 i februar til minus 7 i marts. Bygge og anlæg faldt også, fra minus 4 til minus 8, og serviceerhverv faldt fra 4 til minus 1. Detailhandlen er stort set uændret med minus 2 i marts mod minus 3 i februar.

Det understreges, at størstedelen af besvarelserne er kommet ind før regeringens meddelelse 11. marts om lukninger og hjemsendelser i forbindelse med COVID-19. Efterfølgende besvarelser har forstærket nedgangen i nogle af erhvervene. Se uddybende før-og-efter-tal i afsnittet under de fire grafer på www.dst.dk.

Erhvervstillidsindikatoren, der vægter de fire erhverv sammen, faldt dermed til det laveste niveau i fem år. Næste måneds undersøgelse vil omfatte spørgsmål specifikt om COVID-19’s betydning for omsætningen. I månedstillægget Fokus på konjunkturbarometrene findes yderligere grafer, også for EU-lande.

Konjunkturbarometertal før og efter 11. marts 2020
Dagen før regeringens tiltag omkring COVID-19 11. marts blev der beregnet midlertidige konjunkturbarometerindikatorer ud fra indkomne besvarelser. Tallene er i tabellen sammenlignet med de endelige tal opgjort 25. marts og også sammenlignet med tallene fra foregående undersøgelse i februar.

Selv om der blot manglede 8-9 procentpoint i at nå de endelige svarprocenter, fremgår det af tabellen, at besvarelser registreret efter 10. marts har påvirket resultatet i yderligere negativ retning for bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel. Industrien forblev på omtrent samme niveau måneden ud.

Ovenstående nyhed er taget fra http://www.dst.dk, hvor du kan se de omtalte grafer.