Budgetopfølgning

del

Det er vigtigt at du har styr på dit budget…og om det går som planlagt.

Det første halvår er afsluttet, momsopgørelsen er (næsten) lavet. Dermed er det tid til at kigge på budgetopfølgningen for det første halvår.

Selvom der for de flestes vedkommende først kommer indtægter i det sidste halvår, er det alligevel et godt tidspunkt til at kigge på, hvordan virkeligheden forholder sig til budgettet. Har de forskellige indtægter og udgifter været som planlagt? Eller er der store afvigelser? Og hvad er så forklaringen på disse afvigelser?

Nogle gange er en større udgift i første halvår måske bare en forskydning, som i budgettet var planlagt til senere på året. Omvendte kan det også ske, at budgetopfølgningen viser en positiv afvigelse fra budgettet. Som skyldes en udgift der først kommer i august, i stedet for som planlagt i budgettet i maj.

Når du ved hvor afvigelserne er og hvad afvigelsen skyldes. Kan du dermed bedre planlægge resten af året og chancen for at kunne følge årsbudgettet større. Det er både godt for dig og for din troværdighed i banken. Og det kommer igen dig tilgode!

Spørg din økonomikonsulent om budgetopfølgning, hvis ikke du allerede har en aftale om det.