Bred aftale sikrer fuldstændig erstatning til minkavlere og følgeerhverv

del

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget bestående af Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance indgået en aftale, som sikrer fuldstændig erstatning og omstillingshjælp til minkavlere og følgeerhverv.

Mink

Udbredelsen af COVID-19 har bragt danske minkavlere i en situation, hvor de af hensyn til den danske folkesundhed har måttet aflive deres dyr, og i december vedtog Folketinget et forbud mod at holde mink i Danmark i hele 2021. Det har bragt den danske minkbranche i en alvorlig situation med stor usikkerhed om fremtiden, skriver Finansministeriet på deres hjemmeside.

Med dagens aftale er et bredt flertal i Folketinget enige om erstatningen til minkavlere og minkafhængige følgeerhverv, der ikke umiddelbart kan omstilles til anden produktion. Aftalen rummer også en særlig omstillingsindsats, som bl.a. kan hjælpe medarbejderne videre i nye job og dermed understøtte udvikling, vækst og beskæftigelse i de kommuner, som er særlig berørt.

Med aftalen forventes der at blive udbetalt mellem 10,9 og 11,9 mia. kroner i direkte erstatning til minkavlerne. Dette vil ske på baggrund af en individuel vurdering. Erstatningen skal ses i lyset af, at minkavlerne skønnes at have gæld for omkring 8,6 mia. kroner. Hertil kommer erstatning på mellem 3,1 og 4,1 mia. kroner til følgeerhverv og omstilling. Endelig ventes der udgifter mellem 1,9 og 3,1 mia. kroner til nedrivning af anlæg mv.

Læs hele nyheden med udtalelser fra finansminister Morten Bødskov her.