Brakarealerne kan bruges til foder fra nu af.

del

Selv om arealet afgræsses eller høstes, mister arealet ikke sin status som brak i forhold til kravet om flere afgrødekategorier eller MFO-brak i forhold til beregningen af MFO-areal.

Kommissionen har i denne uge meddelt, at lempelsen af de grønne krav kan finde anvendelse med det samme.  Den endelige formelle meddelelse fra Kommissionen forventes fortsat ultimo juli. Ministeren har på denne baggrund besluttet at fremskynde ikrafttrædelsen af lempelserne, således at ændringen kan træde i kraft hurtigst muligt fra den 20. juli og ikke den 1. august, som det tidligere blev meldt ud.

Landbrugsstyrelsen har derfor i dag udstedt en ændringsbekendtgørelse, der lemper reglerne for udnyttelse af MFO-brakarealer til foder. Ændringen til bekendtgørelsen betyder, at marker med MFO-brak kan afgræsses eller høstes med henblik på produktion af foder fra den 20. juli af.