Bestyrelsesskift i frøavlerforening

del

Frøavlerforeningen for Stevns, Sydsjælland, Møn og Omegn skifter ud i bestyrelsen

På den netop afholdte generalforsamling i Frøavlerforeningen for Stevns, Sydsjælland, Møn og Omegn, skete der en udskiftning i bestyrelsen. Formand Lars Korsholm Hansen og Kasserer Jørgen Jensen udtrådte af bestyrelsen efter henholdsvis 10 og 17 års virke. Foreningen sagde siger mange tak til begge for den frivillige indsats gennem årene.

Lars Korsholm Hansen er blevet valgt til bestyrelsen i DLF Seeds and Science og for at bevare frøavlerforeningens og ikke mindst Frøsektionens uafhængighed i forhold til firmainteresser, har Lars valgt at udtræde af foreningens bestyrelsen.

Jørgen Jensen udtræder, da han efter 17 år som kasserer, syntes det er tid til at give staffeten videre og samtidig få yngre kræfter ind i bestyrelsen.

Som nyvalgte er indtrådt Martin Lyder Andersen, Skovgård ved Lundby samt Niels Jørgensen, Alslevgaard ved Karise. Bestyrelsen har efterfølgende konstituret sig med Ole Holmenlund som formand, Henrik Jensen er forsat som næstformand og Jonas Larsen som kasserer.